تکه های ناب 23

همه دین ها از طریق ارث به ما می رسند،
مگر عشق،
زیرا عشق تنها دینی است که پیامبرانش را خود می آفریند.

سعاد الصباح

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد