تکه های ناب 16

از قضاوت دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.

خورخه لوئیس بورخس

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد