قدرت مخرب 23

از خواندن این همه قتل و کشتار و خونریزی خسته نشدید؟!در بررسی تاریخ بشریت می توان این نتیجه گیری را نمود که:
جهان پر زکین و زمان پر ز جنگ
به آسایش و حال مردم ،ندارد درنگ
پادشاهان با فریب مردم سوار بر اسب قدرت می شوند و آنگاه بیرحمانه بر وجودشان می تازند.انسان، این اشرف مخلوقات تنها موجودی است که به محض حصول قدرت به حذف و کشتار سایر همنوعان خود می پردازد و به این کار مباهات هم می کند!؟ گوییا باور نمی دارند روز داوری!
حتی در برسی ادیان الهی نیز به همین نکات تاسف آور برمی خوریم.
همه ادیان در ابتدای ظهور خود غم بشر و آسایش و رفاه او را داشته اند و در مقابل ظالمان زمانه ایستادند و جنگیدند،اما چون به قدرت رسیدند و خود حاکم شدند،انحرافات حاکمان دینی آغاز گشت و به سرانجامی بدتر از استبداد بی دینان منجر گشت!
در برسی همه ادیان الهی زرتشت، یهود،مسیحیت و اسلام هم می بینیم که با چه مبارزات و جانفشانی های پیروان مومن و راستین این ادیان ناب الهی،به نفوذ در قلب های ضعفاو بیچارگان موفق می شوند و با کشته شدن صدها هزار از مومنین مذهب جدید نهایتا دین خدا در سرزمین هایی از این کره خاکی حاکم می گردد و از آن پس و بتدریج همین دین را وسیله ای برای لذت طلبی از دنیا حتی به قیمت نابودی پیروان همان دین قرار می دهند.
به قول دکتر سید مصطفی محقق داماد:” به یقین برای روحیات خشونت طلب دستاویزهایی برای تفسیرهای خشن از دین وجود دارد که برای اقناع خود و یا اسکات دیگران به آنها متوسل می شوند. ”
موبدان زرتشتی هرکه را خطری برای خود دانستند کشتند و نابود کردند. مانی و مزدک و……..از این جمله اند.
یهودیان در مقابل مسیحیان تا می توانستند کشتند و به صلیب کشیدند.
گروسیوس در مقدمه کتاب “حقوق جنگ و صلح “خود می نویسد:
“دیدم که در سراسر عالم مسیحیت یک نوع لجام گسیختگی در جنگ حکمفرمایی می کند که حتی اقوام بربر می بایست از آن شرم داشته باشند.به علل مختلف و حتی بدون دلیل به اسلحه متوسل می شدند و هنگامی که اسلحه به دست می گرفتند،هیچگونه احترام برای قوانین الهی و بشری قایل نبودند،عینا مانند اینکه از آن لحظه مردم خود را مجاز می دانستندکه هر جنایتی که می خواهند مرتکب شوند،بدون اینکه به هیچ قیدی خود را پایبند بدانند.”
همچنین تاریخ شاهد است که مسیحیان در جنگهای صلیبی از مسلمانان تا می توانستند کشتند و در دوران قرون وسطی هم حتی از همکیشان خود،هرکه را که کلمه ای بر خلاف میل کلیسای حاکم سخن می گفت به اشکال وحشتناکی از بین می بردند و این همان کاری است که هم الان فرقه های متعصب افراطی در مسلمانانی همچون وهابیون،طالبان و داعش بر علیه دیگر مسلمانان بکار می گیرند تا به ازای این جنایتها به بهشت بروند!
به نظر من همه اینها دروغگو هستند و در پی قدرت یافتن در این دنیا می باشند و به آخرت و عقوبت دنیایی پس از این دنیا هم اعتقادی ندارند،حتی اگر پیشانی شان از شدت سجده سیاه شده باشد!
و این در حالی است که امام باقر(ع) فرموده اند: “مگر دین جز دوستی چیز دیگری است؟”

برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد