تیغ کینه

وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید
وقتی حدیث درد برایم مکرر است
وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست
وقتی تبر مدافع حق صنوبر است
از من مخواه شعر تر ای بیخبر ز درد
شعری که خون از آن نچکد،ننگ دفتر است

برچسب: , , ,

نظر خود را ثبت کنيد