دوزخ در ادیان الهی 8

شاید دین عشق را بخوبی بتوان با این حدیث قدسی بیان نمود که:
ای انسان!
از هیچ قدرت یا سلطنتی ترس نداشته باش،تا وقتی که می بینی قدرت و سلطه من برقرار است و قدرت و سلطه من تمام شدنی نیست.
ای انسان!
از کم شدن رزق و روزی ات نترس،تا وقتی که نعمت ها و ذخیره های من مملو است و تمام نخواهد شد.
ای انسان!
تو را برای عبادتم خلق کردم،پس شیطنت مکن.
ضمانت رزقت را کرده ام،پس خودت را خسته مکن.
از تو می خواهم که جسمت را به کار بیندازی و از ته قلبت توکل کنی.از تو تلاش کردن و از قلبت توکل کردن.
و به عزت و جلالم قسم:
اگر راضی شدی به رزقی که برایت کنار گذاشته ام و ضمانتش را کرده ام،قلبت و جسمت را آرامش خواهم داد و آنوقت تو را سپاسگزار و مخلص خود می بینم.
و اگر تو راضی نشدی به آن رزقی که من برایت کنار گذاشته ام به عزت و جلالم قسم که به زرق و برق دنیا تو را چنان وابسته می کنم تا مثل حیوانات وحشی در بیابان،به دنبال طعام بدوی و در آخر هم به چیزی نخواهی رسید،جز آن مقدار رزقی که من برایت در نظر گرفته ام.
ای انسان!
من آسمان ها و زمین را خلق کردم و در آفرینش آنها خسته نشدم،تو فکر می کنی مهیا کردن قرص نانی برای تو مرا خسته خواهد کرد؟
ای انسان!
من تو را دوست دارم،پس این حق من است که همه شما من را دوست داشته باشید.

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد