یا حسین 2

به قول آقای رضایی در مطلبی با عنوان”شمیم نینوا”:
“اوضاع و احوالی در جهان اسلام پیش آمده بود و به‏ جائی رسیده بود که امام حسین (ع) وظیفه خودش را این می‏دانست که‏ باید قیام کند، حفظ اسلام را در قیام خود می‏دانست. قیام او قیام در راه‏ حق و حقیقت بود. اختلاف و نزاع او با خلیفه وقت بر سر این نبود که تو نباشی و من باشم، آن کاری که تو می‏کنی نکن بگذار من بکنم، اختلافی بود اصولی و اساسی.
اگر کس دیگری هم به جای یزید بود و همان روش و کارها را می‏داشت باز امام حسین قیام می‏کرد، خواه اینکه با شخص امام حسین‏ خوشرفتاری می‏کرد یا بد رفتاری.
جنگ‏ حسین جنگ مسلکی و عقیده‏ای بود، پای عقیده در کار بود، جنگ حق و باطل‏ بود. در جنگ حق و باطل دیگر حسین از آن جهت که شخص معین است تأثیر ندارد. خود امام حسین با دو کلمه مطلب را تمام کرد. در یکی از خطبه‏ های‏ بین راه به اصحاب خودش می‏فرماید (ظاهرا در وقتی است که حر و اصحابش‏ رسیده بودند و بنابراین همه را مخاطب قرار داد):
آیا نمی‏بینید که به حق رفتار نمی‏شود و از باطل جلوگیری نمی‏شود؟ پس مؤمن‏ در یک چنین اوضاعی باید تن بدهد به شهادت در راه خدا.”
امام شهیدان در وصیت به برادرش محمد بن حنفیه اعلان فرمود :” قـیام مـن بر مبناى تمایلات نفسانى نیست ، من به منظور طغیان و فساد و تباهى و ستم خـروج نمـى کنم بلکه انگـیزه ام اصلاح امـت جدم رسول خدا است و مقصود و منظورم امر به معروف و نهى از منکر است.”
او بخوبی می دید که تنها با گذشت حدود چهل سال از تولد اسلام و اشاعه این مکتب ناب بعنوان عالی ترین روش زندگی،اکنون چه انحرافاتی پیش آمده است،مثل:
– دروغگویی(مثل جعل احادیث و نسبت های ناروا به پیامبر خدا)،
– ناشایست سالاری(حاکمیت افراد نالایق و چاپلوس در راس امور)،
– اشاعه فحشا(مثل نوشیدن شراب و گناهان دیگر)،
– مفاسد عجیب اقتصادی و اختصاص دادن سرمایه مردم (بیت المال) به چاپلوسان و رقاصان و شاعران مدیحه گو و نزدیکان و اطرافیان مقرب و صرف این اموال برای خوشگذرانی های فردی،
– تعرض به جان و مال و حرمت مخالفان حاکم وقت به بهانه خروج از دین و محاربه با خدا،
– و ده ها منکر دیگر ، حتی به بوسیدن دست یک میمون قبل از رسیدن به خدمت امیرالمومنین وقت(یزید) هم باب شده بود!
حسین(ع) در مقابل همه این آلودگی ها قیام کرد و جنگید و شهید شد و اگر بخواهیم در یک کلمه منظور از قیام و شهادت سید شهدای عالم را بنویسیم ،می توان گفت که: حسین در این راه گام برداشت و به شهادت رسید که : انسانی که آزاد و پاک آفریده می شود،آزاد و پاک هم زندگی کند و به همین شکل هم به دیدار خدایش برود.
حسین علیه السلام قیام کرد تا به انسانهاى زیر بار ظلم و ستم بیاموزد که چگونه مى تـوانند به حقـوق خـود برسند و حریت و آزادى از دست رفته را باز یابند، و تاریخ گـویاى این مطلب است که هنوز چند ماهى از شهادت حسین علیه السلام بیش نگذشته بود که قیام ها یکى پس از دیگرى شروع شد تا حکومت اموى را ریشه کن نمود.

برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد