ای کاش…..

ای کاش روزی همه ایرانیان به این اعتقاد برسند که:
ما برای کار سخت و آبادانی جهان،
برقراری عدالت
و شادی
به این دنیا آمده ایم.

برچسب: , ,

نظر خود را ثبت کنيد