عرفان نامه 1

از کتاب “یک عاشقانه آرام” نادر ابراهیمی:

عشق يعني پويش ناب دائمي . به سراغ خستگان روح نمي آيد . خسته دل نباش

خداوند خدا، پیش از آنکه انسان را بیافریند،عشق را آفرید. چرا که می دانست انسان بدون عشق،درد روح را ادراک نخواهد کرد، و بدون درد روح، بخشی از خداوند خدا را در خویشتن خویش نخواهد داشت.

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد