در سوگ خانم غفاری

مامان سارا تو هم رفتی ز پیش ما،خوشت باشد
الهی بودنت زین پس به نزد حق،همه آرامشت باشد
مامان سارا کشیدی رنج و درد اما کنون آسوده می خوابی
دعایت بهر دخت وآن پسرهایت،همیشه بر لبت باشد
نشسته نزد آن اسفندیار بابا در آن عرش و بدان که ما
زشادی شما سرخوش،والطاف خداوندی دمادم همرهت باشد
مامان سارا بگو آقا رییس لطفی نماید،گوشه چشمی
در این دنیا به ما بنماید و در یاد این دلدادگان باشد
به حق بسپرده ایم هردو و هر لحظه به دل گوییم
خدا با مادر و بابا سخن گوید،انیس و مهربان باشد

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد