خدا عشق است 4

خداوند بی نهایت است
اما به قدر نیاز تو فرود می آید
و به قدر آرزوی تو گسترده می شود
و به قدر ایمان تو کارگشاست

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد