به یاد پدرم

در مرگ من
عارف به وجد می آید
جاهل شیون می کند
عاقل عبرت می گیرد
نادان اشک می ریزد
و محرم اسرار،غزلی از وصال می خواند
“گوته”

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد