کوچه مردها 190

دیگر کار از ابراز نارضایتی و تنفر از رژیم گذشته بود و بحث سرنگونی آن مطرح شده بود.خود من اولین بار که شعار”تا مرگ شاه خائن،نهضت ادامه دارد” را شنیدم ،به شدت به فکر فرو رفتم که آیا چنین روزی را خواهم دید؟
باید در آن زمانه و شرایط زندگی می کردی تا درک کنی که چه ترس و واهمه ای از قدرت بی رحم و وحشتناک رژیم شاه که بخصوص در وجود سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک) تجلی پیدا می کرد،در ذهن مردم نقش بسته بود.
اما تظاهراتی که قبلا به آن ها اشاره کردم و بتدریج نیز توسعه پیدا می کرد و در شهرهای مختلف برگزار می شد به اضافه فضای نسبتا آزادی که در روزنامه ها و کتاب های وقت پیش آمده بود و همینطور انتشار پی در پی فساد های دربار شاه توسط دانشجویان و سایر مبارزان ،به همراه رسیدن و توزیع پی در پی اعلامیه های حضرت آیه الله خمینی،به همراه برخورد خشن ماموران شاه و کشتن بعضی از مردم جسارت جمعی را به حدی بالا برد که حالا دیگر مردم به چیزی جز نابودی شاه و اطرافیانش راضی نبودند. پيام‌ها و اعلاميه‌ها و مصاحبه‌هاي آیت الله ، پي در پي از نجف مي‌رسيد و بلافاصله به صورت‌هاي مختلف اعلاميه و نوار تكثير مي‌شد و در اختيار مردم قرارمي گرفت.
ایشان، مردم را به سرنگوني رژيم شاه دعوت مي‌كردند و از توطئه‌هايي كه ممكن بود انقلاب را به انحراف بكشاند، آگاه مي‌ساختند.
مجموعه عوامل فوق و توصیه های آیه الله خمینی به حوزه علمیه قم به در دست گیری رهبری قیام مردم باعث شد تا ایشان نسبت به برنامه ریزی ویژه ای برای ماه رمضان سال 1357 اقدام نمایند و به شکل کاملا هماهنگ و برنامه ریزی شده نسبت به توجیه مردم به جنایات شاه،آماده کردن ذهنیت آنها به حرکت جمعی،تشکیل تیم های کوچک عملیاتی در هر مسجد و…. اقدام نمایند.

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد