می توان عاشق بود

می توان عاشق بود
به همین آسانی
من خودم
چند سالی ست که عاشق هستم
عاشق برگ درخت
عاشق بوی طربناک چمن
عاشق رقص شقایق در باد
عاشق گندم شاد!
آری
می توان عاشق بود
مردم شهر ولی می گویند
عشق یعنی رخ زیبای نگار
عشق یعنی خلوتی با یک یار
یا به قول خواجه،
عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار
من نمی دانم چیست
اینکه مردم گویند
ﯾﺎ به قول ﺧﻮﺍﺟﻪ،
من نه یاری، نه نگاری، نه کناری دارم
عشق را اما من،
با تمام دل خود می فهمم
عشق یعنی رنگ زیبای انار

«فروغ فرخزاد»

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد