روزه هایتان قبول اما…….

به نام خالق باران
به لطف یاری یاران
به مهر بی حد جانان
به شر و روح بدکاران
به آیین پر از رمز و ثواب ناب عیاران
به کردار جوانمردان پاک و بیزار از گنهکاران
به آوای پر از راز و نیاز دردمندی در شبانگاهان
به رنج مستمندان و به درد جان تبداران
که ایزد را به روز حشر،مدار امید بخشش گر
نگیری دست بیماران و مسکین و فقیر و آرزوداران

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد