اول و آخر!

تویی اول،تویی آخر،تویی یاور،تویی باور
چه خواهم من دگر از او که دلبر چون تویی دارم
تویی ساقی،تویی ساغر،توهم پیمانه ای هم خم
عجب نیست گر شب و روز مستمر شوریدگی دارم
تویی رویا،تویی الهام ،تویی یک بوستان شادی
چه می خواهم از این دنیا ،که من یاری چو تو دارم
تویی عمرم،تویی روحم،تو داروی همه دردم
چه باک از فوج بیماری،چو بربالین تو را دارم

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد