ایران و ایرانی 77

حال به مثال هایی که در سطور بالا زدیم می پردازیم و می بینیم که با در نظر گرفتن رسومات چه شکلی به خود می گیرند.
در طول زمان و در بعضی جوامع سنت زیبای ازدواج با پیرایه ها و رسوماتی آمیخته شده است.در بعضی کشور ها دختر را از پدر و مادرش می خرند همچون سرمایه ای که خانواده صاحبش می باشد و در یک مزایده به گرانترین قیمت پیشنهادی قابل فروش است.در همین کشور عزیز خودمان با تعبیر ها و تفسیر هایی که از مهریه و جهیزیه و شیر بها و ….نموده ایم ازدواج را بصورت یک آرزو وعملی تقریبا غیر ممکن درآورده ایم.به تاسی از حضرت فاطمه(س) یک جلد قرآن را جزئ مهریه زن قرار می دهیم اما به عنوان تظاهر چرا که اصل مهریه آن چند صد یا در بسیاری موارد چند هزار سکه ای است که در کنار قرآن اضافه می نماییم البته شاخ نبات را هم فراموش نفرمایید!یا توجه طرف مقابل به میزان اسباب و وسایلی که تحت نام جهیزیه باید آورده شود از مهمترین ملاک ها برای تصمیم گرفتن به ازدواج با دختر خانم ها می باشد و در مقابل همه گله ها پاسخ این است که سالهاست این موارد جزئ رسومات ماست و عدم رعایت آنها باعث ریخته شدن آبروی خانوادگی می باشد!؟
یا در عیادت بیمار اگر دسته گلی یا چند کمپوت یا جعبه ای شیرینی به همراهمان نباشد و پول تامین آنها را نداشته باشیم به عیادت نمی رویم تا خجل نگردیم و بیمار آرزو به دل را در حسرت دیدار د دلجویی خود می گذاریم چرا که رسومات اجازه این کار را نداده است.
در انجام کار نیز اینگونه ایم.سنت زیبای خدمت به همنوع را با رسوماتی همچون خوردن صبحانه در محیط و وقت کاری وخواندن روزنامه از وقت مراجعین زشت و ناپسند نموده ایم و در پاسخ به اعتراض ارباب رجوع هم با کمال راحتی و حق بجانبی عنوان می کنیم که مثل اینکه خبر نداری همه جا همین وضعیت رسم شده است!؟

برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد