عاشورایی دیگر گذشت

هربار که ماه رمضان به پایان می رسد،طی دعایی شکر می کنیم که توانستیم ماه رمضانی دیگر را درک کنیم و درخواست می کنیم تا فیض رسیدن به رمضان آینده را داشته باشیم.

حال عاشورایی دیگر گذشت،عزاداری هایتان قبول.

اما سوالی دارم:تا چه حد موفق به درک فلسفه قیام حسین(ع)شدید؟

اگر به اندازه سر سوزنی از حال و راه و نگاه او در زندگی خود آموختیم،پس این همه ظلم و جور و بهره کشی از انسان در تمامی نقاط جهان از کجاست؟!

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد