ایران و ایرانی 70

 

پنجم – فساد مالی(رشوه)
این نیز یکی از آسیب های اجتماعی است که در دویست سال اخیر بلای جان ایران و ایرانی شده است و در مطالعه تاریخ این سال ها چه عرق های شرمی که بر پیشانی خواننده می نشیند!
ما در زمینه های مختلفی دچار فساد مالی شده ایم و تقریبا فعالیتی در کشور نیست که از این بلا در امان مانده باشد.این آفت همچون موریانه ای پایه ها و بنیان های اقتصادی کشور خواهد خورد و می پوساند و روزی همچون آواری بر سر کل جامعه فرود خواهد آمد و دیگر نمی توان کاری را بدون پرداخت رشوه انجام داد و آلودگی و نکبت حاصا از این کار برکت زندگی را از ما خواهد گرفت که تا همین الان هم گرفته است و در جاهایی که این امر رواج دارد(بیشتر در شهرهای بزرگ)می بینیم گرانی و تنگنای اقتصادی چه می کند با این مردم.رشوه قیمت هر چیز را در جامعه گرانتر می نماید چرا که رشوه ای که پرداخت می گردد در نهایت به قیمت تمام شده کالا یا محصول اضافه می گردد و این مبلغ را در نهایت مردم باید پرداخت نمایند!این یعنی در چنین جوامعی”همه برای یکی” هستند و این یکی کسی نیست جز رشوه گیرنده!
و خدا نکند که این پدیده زشت در جامعه عمومیت پیدا نماید.چنان به سرعت اشاعه می یابد که مانند مرضی واگیر دار همه را آلوده خواهد نمود.شاید به همین خاطر است که در بعضی کشور ها این گونه دریافت ها را از حالت زیرمیزی به روی میز آورده اند و تحت عنوان “حق تسریع در کار” قانونمندش کرده اند!متاسفانه باید اعتراف نمود که این مطلب به حالت زیر میزی اش اکنون در کشور ما عمومیت پیدا کرده است و بصورت یک بیماری اقتصادی درآمده است.به مثالهای زیر که حتما بسیاری از شما هم با آن برخورد نموده اید نگاهی بیاندازید:
خطاهای رانندگی را می توان در بعضی موارد ارزانتر از جریمه قانونی که خرج کشور می گردد با پرداخت به یک نفر سر و تهش را هم آورد.
خلاف ساخت و سازی در بنای خود می خواهی بکنی؟نایب محل را از خود راضی کن.اشکالی ندارد

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد