رسالت انسان چیست؟(8)

زرتشت

زرتشت به نيکي تعلق و گرايش داشت. او «رمز انسان» را «امر نيک» شناخت و «رمز جهان» را «نظم». شناخت رمز و راز انسان و هستي، «دانش نيک» است که در نهايت به بسامان شدن جامعه ي انساني و بازخوردهايي نيک با هستي مي انجامد. او مدام به زندگي صلح جويانه و خردمندانه فکر ميکند و آنرا با تلاش و پشتکار در رسيدن به دانش (که همان رمز هستي باشد) ممکن ميداند.

او ميکوشد تا اخلاق را با نظم هستي هماهنگ کند و از همين رو آنرا با نيکي و خرد درهم ميآميزد. نيکي و بدي ، بهشت و دوزخ اند. بهشت و دوزخي که در سيطره اخلاق ميزيند. نيک و بد، هر دو در اخلاقند و اخلاق در هستي آدمي زيست ميکند. اما بد با نظم هماهنگ نيست. پس براي هماهنگي با قانون اشا، نيک پرورانده شود و بدي متروک. امر نيک زرتشت از اينرو پسنديده است که از براي نظم هستي پسنديده است و نه براي اينکه از نظر اخلاقي ، نيک است.

زرتشت يک نويدگر و اصلاح کننده است که انديشه اش هستي-مدار است. ميکوشد انسان را با گيتي و طبيعت هماهنگ کند. او به زندگاني «آري» ميگويد و بد-زندگاني و نبود زندگي را نفي ميکند. او مروج شادي ، پايکوبي و آسايش خردمندانه است. او «قدرت» را از آن اهورا مزدا و ياورانش ميداند. شهرياران نيک عهد نيز قدرتمندند. خردمندان نيز از ديد او از قدرت بهره دارند. او قدرت خردمند را در آفرينندگي متجلي ميکند و با نوآوري بيگانه نيست. او بر نوآوري و ابداع ، تامل ميکند و خشونت را نفي ميکند. از ديدگاه زرتشت، انسان گناهکار نيست. او به دنيا فرستاده نشده است تا کيفر شود. وجود انسان در سيستم تفکري زرتشت، مبارزه است. مبارزه با بدي و پيروي و پروراندن نيکي. از ديدگاه زرتشت ، او به اين امر نيز «مجبور» نيست. ميتواند ميان نيکي ها و بديها تامل و «انتخاب» کند. از ديدگاه زرتشت انسان آزاد است. او ميتواند در همين دنيا به خوشبختي و سعادت دست يابد و آنرا با خرد و دانش بيمه کند.

برچسب: , , , , , , , , , ,

2 نظرات لـ “رسالت انسان چیست؟(8)”

 1. وارش گفت:

  سلام
  من واقعا نگران شما هستم
  لطفا اگر میشود از زرتشت و سایر افراد مورد حساسیت حاکمیت ، مطلب درج نکنید
  وجود مبارک شما حیف است که از اطرافیانتان دریغ شود.
  سالم و پایدار باشید

  • admin گفت:

   با تشکر از ابراز نگرانی شما
   در یک بررسی علمی و کامل باید از عقاید و نقطه نظرات دوست و دشمن آگاه شد.
   در انتهای این کار خواهید دید که به چه نتایج جالبی خواهیم رسید.
   ضمن اینکه یقین دارم حاکمیت همیشه از اینگونه بررسی ها استقبال خواهد کرد،چرا که اسلام بالاترین است و هیچ چیز بالاتر از آن نیست،اما باید هم خوب آن را شناخت و هم بسیاری از غلط کاری های خود را به حساب این راه کامل زندگی نگذاریم،که این امر جز با تضارب اندیشه ها ممکن نخواهد شد.
   در معبد نوعدوستی همه همراهان به دنبال درکی واحد از حقیقت زندگی هستند و در این راه به مدد”سلطان عشق”بسیار امید دارم.
   پایدار و کامروا باشید.

نظر خود را ثبت کنيد