عادت کرده ایم……

ما عادت کرده ایم همه چیز را
حاضر و آماده بخواهیم
همه چیز آنطور که می خواهیم پیش برود
و ادعا هم داریم که دوست داریم
که عاشقیم
و این درست ترین ، اشتباه ممکن است.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد