درمانده ام ز خود!

شناورم میان عشق و ناامیدی

سرگردان در وادی شوق و حیرت

وامانده بین ماندن و رفتن

رفتن به سوی او

ماندن کنار او!

هردو نشان حق

هردو دیار دوست

پس یاریم کنید

سازش کنید به هم

وانگه نشان دهید

بیراهه را ز راه

من در درون خود، پاشیده ام ز هم!

یاری کنید مرا

ای هر دو تن یکی!

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد