آرام زندگی کن

نوشته: لائوتسه

هيچ چيز در اين جهان چون آب، نرم و انعطاف پذير نيست

با اين حال براي حل كردن آنچه سخت است، چيز ديگري ‌ياراي مقابله با آب را ندارد

 

نرمي بر سختي غلبه مي كند و لطافت بر خشونت

همه اين را مي دانند ولي كمتر كسي به آن عمل مي كند

انسان، نرم و لطيف زاده مي شود و به هنگام مرگ خشك و سخت مي شود

گياهان هنگامي كه سر از خاك بيرون مي آورند نرم و انعطاف پذيرند

و به هنگام مرگ خشك و شكننده

پس هر كه سخت و خشك است، مرگش نزديك شده

و هر كه نرم و انعطاف پذير، سرشار از زندگي است

آرام زندگي كن

هرگز با طبيعت‌ يا همجنسان خود ستيزه مكن و گزند را با مهرباني تلافي کن

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد