واگویه ها 49

عجب سرزمینی است این درون آدمی!

تنها یک فصل دارد

فصل بهار

هرلحظه هوایی دارد

گاه ابری و دل گرفته

گاه بارانی و غرنده

و گاهی هم آرام و آفتابی و شاد

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد