آرامش چیست؟

نگاه به گذشته و شکر خدا


نگاه به آینده و اعتماد به خدا


نگاه به اطراف و جستجوی خدا


نگاه به درون و دیدن خدا 

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد