عارفانه ها 46

چنین گویند که سقراط را می بردند تا بکشند،او را الحاح کردند که بت پرست بشو.

گفت:معاذالله که جز صانع را بپرستم.ببردندش تا بکشند.قومی از شاگردان او با وی برفتند و زاری می کردند،چنان که رسم رفته است.

پس او را پرسیدند:ای حکیم!اکنون چون دل بر کشتن نهادی بگو تا کجا تو را دفن نماییم؟

سقراط تبسم کرد و گفت:اگر چنان که مرا بازیابید هرکجا خواهید دفن کنید.

یعنی که آن نه من باشم،که قالب من باشد

کیکاووس بن اسکندر وشمگیر

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد