کمی بیاندیشیم 45

سه جمله برای موفقیت:

بیشتر از دیگران بدان

بیشتر از دیگران کار کن

کمتر از دیگران توقع داشته باش

******************

اگر به دنبال موفقیت نروید،خودش سراغ شما نخواهد آمد.

***********************

راز موفقیت آن است که شغل خود راجزئ سرگرمی های خویش قرار دهید.

برچسب: , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد