عارفانه ها 32

حکیمی گفت:

قبح باشد که سوار،اسب را تدبیر نکند و اسب او را تدبیر کند

و از آن قبح تر آن باشد که شخص،تدبیر نفس نکند و نفس او را تدبیر کند.

 

محمد صالح قزوینی

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد