عارفانه ها 31

الجلیل الجمیل ،بزرگوار و نیکوکار.دل ها را به جلال خود بگداخت،و جانها را به جمال خود بنواخت.

دل ها را به کمال خود هبائ منثورا کرد،جانها را به جمال خود معدن شادی و سرور کرد.

دل ها را به کمال خود قرین اندوه و غم کرد،جانها را به جمال خود شاد و خرم کرد.

عارفان در مشاهده جلال او ناله واحسرتا برکشیدند،محبان در مشاهده جمال او شربت نوال از دست ساقی اقبال در کشیدند.

منصور سمعانی

برچسب: , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد