چند جمله از علامه جعفری

**********

زندگی باید پیوسته در حال به وجود آمدن و به وجود آوردن باشد،وگرنه باری است بر دوش انسان

**********

اینجانب در سیر مطالعات محدود وبررسی هایی که تاکنون در بعد نظام و قانونگرایی انسان ها داشته ام،به این نتیجه رسیده ام که ضرورت و عظمت نظم و قانونگرایی و احساس جدی تکلیف و انجام آن به حدی است که می تواند یک زندگی بی هویت و بدون مبنا و فلسفه و هدف را قابل تحمل و رضایت بسازد،چنانکه در مقداری قابل توجه از جوامع مغرب زمین می بینیم.و در صورت بی اعتنایی به نظم و قانونگرایی در زندگی،با داشتن هویت و مبنای حقیقی برای زندگی و فلسفه و هدف قابل قبول برای آن،حیات آدمی هویت و مبنای خود را از دست داده و سایه شوم پوچی بر آن زندگی گسترده می شود.

**********

اساسی ترین عامل شکست انسانیت در دوران ما،به شوخی گرفتن و بی اعتنایی به موضوع تعهد است

**********

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد