وایت بیست و نهم

شیخ ما می گوید:

می رفتند و می گفتند از اینجا تا خدا هزار فرسنگ است و هزاران گام.

جوانمرد اما برخاست و گفت:از اینجا تا خدا سه گام بیشتر نیست.

تعجب کردند و شوریدند و فریاد زدند و گفتند:عمری است می رویم و هنوز نرسیده ایم،چگونه است که تو می گویی سه گام بیشتر نیست؟

جوانمرد گفت:گام اول این است که بگویی خدا و دیگر هیچ.گام دوم انس است و سومین گام سوختن.

و خود گفت:خدا و انس گرفت و سوخت.

آنها اما همچنان می رفتند و همچنان می گفتند:از اینجا تا خدا هزار فرسنگ است و هزاران گام.

برچسب: , , , , ,

2 نظرات لـ “وایت بیست و نهم”

 1. ساقه گفت:

  با سلام واحترام خدمت استاد بزرگوارم

  دوست نزدیکتر از من به من است
  وین عجب تر که من از وی دورم
  چه کنم با که توان گفت که دوست
  در کنار من و من مهجورم

  خداوند با ما فاصله ای ندارد .او از رگ کردن به ما نزدیکتر است .این فاصله را ما ایجاد می کنیم .با یاد و اندیشه او آن سه قدم نیز از بین می رود .

 2. مرتضی.الف گفت:

  آنچه این فقیر از عقل و نقل استفاده نموده است این است که اهم اشیا از برای طالب قرب جد و سعی تمام در ترک معصیت است تا این خدمت را انجام ندهی نه ذکرت و نه فکرت به حال قلبت سودی نخواهد بخشید.

  و هرگاه در نزد تو ثابت شد که ترک معصیت اول و آخر و ظاهر و باطن دین است مبادرت به مجاهده و کوشش نما، در محضر مقدس الهی با ادب ملازم باش و بدان که تو با تما جزءجزء و ذره ذره وجودت اسیر قدرت خداوند هستی

نظر خود را ثبت کنيد