عارفانه ها 15

 

عزیزی گفته است:

چون من از حضرت حق تعالی عاصی شوم،اثر آن در همسایه و دوستان می بینم که به من بی وفایی می کنند،و در اهل و بنده و کنیزک مشاهده می کنم که مرا عاق شوند و اطاعت نکنند،و در ستوران نیز می دانم که مرا رام نشوند و لگد زنند!

 

عبدالصمد همدانی

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد