کمی بیاندیشیم 16

 

کسى که کردارش او را به جایى نرساند ،

افتخارات خاندانش او را به جایى نخواهد رسانید . . .

 

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد

بلکه کسی است که با مشکلاتش مشکلی ندارد . . .

 

بی شعوری یعنی لطف دیگران را وظیفه ی آنان پنداشتن . . .

 

اون که زیباست می خنده و اونکه می خنده زیباست

حق انتخاب با شماست . . .

 

سیلی واقعیت رو

درست اون وقتی می خوری

که وسط زیباترین رویا هستی

 

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد