واگویه ها 19

باران که می آید

بر سر همه میبارد

کار ندارد چه کسی تشنه است و چه کسی نیست

کار ندارد جه کسی دوستش دارد و چه کسی ندارد

معنی حریم شخصی و رعایت حقوق دیگران را هم نمی فهمد

او صورت همه را نوازش می کند و

هم رنگها را از روی صورت ها پاک می کند و چهره ها را واقعی می کند

و هم اشک ها را از رخساره ها می شوید و پاکشان می کند

باران رحمت است

دوستش داشته باشیم

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد