دوباره سیب بچین حوا

در وبلاگی ،نوشته هایی از عزیزی با عنوان”هیچکس” یافتم که بسیار دلنشین بودند.دو نمونه از آن ها را برایتان آورده ام:

دوباره سیب بچین حوا……

من خسته ام!

بگذار……

از اینجا هم بیرونمان کنند!

**************

نه،به من تکیه نکن!

سراغ هیچ برگی را از من مگیر!

من اگر نشانی برگها را می دانستم

حالم پاییزی نبود!

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد