واگویه ها(9)

خدایا

هنوز که موفق نشده ام

اما خوب می دانی

که چقدر شوق و آرزو دارم

تا در زمره “مردان بی ادعا”باشم

همان ها که هیچ چیز نمی تواند غمگین یا عصبانیشان نماید

آنقدر بی ادعا

که چون فریاد برآوردند:

کجایند مردان بی ادعا؟

در گوشه ای بخزد

و ذهن و زبانش دائما زمزمه نمایند که:

اعوذ بالله من الشیطان رجیم

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد