نباید…….

 

نباید شیشه را با سنـــــــــگ بازی داد

نباید مست را در حال  مستــــــی . . . دست  قاضـــــــــی داد

نباید بی تفاوت چتر ماتـــــــــــــــــم را . . . به دست  خیــــــــــــــــس  باران داد

کبوترها که جز پرواز  آزادی نمی خواهند

نباید در حصار  میـــــــــــــله ها . . . با دانه ای گنــــــدم . . . به او تعلیم  مانـــــــــــدن داد

 

شاعر : ناشناس

برچسب: , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد