یکی بود یکی نبود

یکی بود یکی نبود

همیشه اینطوری بود

اونکه بود،پولداره بود

اون که بود ظالمه بود

صاحب پست و مقام

صاحب جون همه

که کسی نمی دونست

از کجا آورده بود

این همه زور و زرو

یکی هم هیچوقت نبود

یعنی راستشو بخوای

این یکی هم همیشه پیش ما بود

اما چون فقیر و بی حاشیه بود

هیچکی اونو نمی دید

به نظر نمی اومد

جزو آدما نبود

این شده که ما می گیم

یکی بود یکی نبود

برچسب: , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد