زندگی

زندگی من و تو لحظه ای بیش نیست

و سهم من و تو از زندگی،همیشه همین الان و همین جایی است که هستیم

عمر و سال ،فریبی بیش نیست

سهم ما ،همیشه یک لحظه بیشتر نبوده است

و در این یک لحظه تنها کار درستی که از ما بر می آید،دریافتن و درک همین لحظه و همین جایی است که الان هستیم

فکر و گذشته و آینده،وقتی سهم ما از زندگی فقط یک لحظه است،فریبی بیش نیست

برچسب: , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد