اگر من…….بودم

اگر من یک داروساز بودم

از همه می خواستم که گرمی در مواد اولیه داروها،تخلف نکنند

همراه تهیه هر دارویی دعایی از عمق دل برای سلامت آنان که مصرفش می کنند،همراه می کردم

دائما در هنگام تهیه دارو با خود زمزمه می کردم که:ای آنکه نامت دوا و یاد و ذکرت شفاست

می دانم که تا تو نخواهی،نمی شود

پس شفا ده درد بندگانت را

و روی جعبه های دارو ،در کنار جمله”قبل از مصرف تکان بدهبد”،اضافه می کردم که:

همچنین قبل از مصرف،روحتان را هم حسابی تکان دهید تا ناآرامی ها بیرون بریزند و دارو را در کمال آرامش میل نمایید،تا بهتر اثر کند!

برچسب: , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد