عاشقی

عاشقي در “خون” خود غلطيدن است

مست و رسواي “حسين” گرديدن است

عاشقي در بين صحراي “جنون”

زير شمشير حسين رقصيدن است

برچسب: , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد