لذت های ارزان(4)

احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوییم.

گاهی کمی پابرهنه راه برویم.

بدون اینکه مقصد خاصی داشته باشیم،پیاده روی کنیم.

وقتی کارمان را خوب انجام دادیم،خودمان را به یک بستنی یا میوه یا قهوه دعوت کنیم.

در جلوی آینه بایستیم و خود را تماشا کنیم.

سعی کنیم فقط نشنویم،بلکه به طور فعال گوش کنیم.

رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم.

زیر باران راه برویم.

کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم.

برچسب: , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد