شما می توانید…….

به جای دوری جستن از مشکلات،به میان آن ها شیرجه بروید.

از کار لذت ببرید.

اگر مشکلاتو تلاشهایتان بیش از حدبزرگ و بی شمار هستند،تسلیم نشوید.به جای آن مشکل اصلی را تشخیص داده و به حل آن بپردازید.

عزم بیشتر و دانش بیشتر داشته باشید و از دیگران کمک بخواهید.

اگر به اهدافتان دست یافتید،برای خود اهداف بزرگتری تعریف نمایید.

زمانی که نیازهای خود و خانواده را برطرف کردید،برای حل اهداف گروه،جامعه و حتی نوع بشر اقدام نمایید.

پس از کسب موفقیت،آرام نگیرید.شما مهارت هایی پیدا کرده اید که می توانید با آن ها تغییرات و تفاوتهایی در دنیا ایجاد نمایید.

برچسب: , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد