سخنان تعمق برانگیز(3)

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست و همیشه داشتنی ها خواستنی نیست.

**********

بیا لبخند بزنیم،بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا

**********

به کم نور ترین ستاره ها قانع باش،که چشم همه به سوی پرنورترین ستاره هاست.

**********

فکر کردن به گذشته،مانند دویدن به دنبال باد است.

**********

آدمی ساخته افکار خویش است،همان می شود که به آن می اندیشد.

برچسب: , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد