سه گانه ها

سه چيز در زندگي پايدار نيستند:

روياها

موفقيت ها

شانس

سه چيز وقتي در زندگي از دست رفتند،باز نمي گردند:

زمان

گفتار

موقعيت

سه چيز ما را نابود مي كنند:

تكبر

زياده طلبي

عصبانيت

سه چيز انسانها را مي سازد:

كار سخت

صميميت

تعهد

سه چيز بسيار ارزشمند در زندگي:

عشق

اعتماد به نفس

دوستان

سه چيز كه در زندگي هرگز نبايد آنها را از دست داد:

آرامش

اميد

صداقت

خوشبختي زندگي ما،بر سه اصل استوار است:

تجربه از ديروز

استفاده از امروز

اميد به فردا

تباهي زندگي ما نيز،بر سه اصل استوار است:

حسرت ديروز

اتلاف امروز

ترس از فردا

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نظر خود را ثبت کنيد