بایگانی: ‘از دیگران’

کلید توسعه ایران 38

چهار شنبه, 15 جولای, 2020

اما بسیاری از کشورها و مشخصا فنلاند به عنوان دارنده برترین سیستم آموزشی جهان،کودکان را به اسارت نمی گیرند و کودکی شان را نمی کشند.
مدارس ابتدایی برای کودکان فنلاندی و سیستم های آموزشی مشابه،محلی برای شادی ،همگرایی،بروز هیجان و انرژی،علاقه مندی به محیط های آموزشی و نیز آموزش های غیر مستقیم است.مثلا یاد می گیرند که باید به هم کمک کنند.با یکدیگر مشارکت کنند و اندک اندک نیز تعلیمات رسمی مانند آموزش الفبا به آنها ارائه شود.ساعات آموزشی نیز بسیار کوتاه است. به طوری که یک دانش آموز اول ابتدایی در فنلاند روزانه تنها سه ساعت را در مدرسه می گذراند.نکته مهم دیگر این است که سیستم های آموزشی مدرن چیزی به نام تکلیف شب ندارند.
اصلا یکی از علل کتاب نخوانی ما ایرانی ها،همین سیستم آموزشی است که با تحمیل کتاب ها و مطالعات اجباری بیهوده،ما را کتاب زده و کتاب گریز کرده است.
همه این عوامل باعث می شوند که کودکان ایرانی به واسطه محکومیت در مدارس پادگانی،کودکی نکنند یا دست کم کمتر کودکی کنند و این در حالی است که به دلیل گسترش فرهنگ آپارتمان نشینی که محدودیت های متعددی را بر کودکان تحمیل می کند،مدارسباید به طور جدی تری بستری برای کودکی کودکان باشند. تا مدارس ما پادگانی اداره می شوند و کودکان باید همانند سریازانی کوچک رفتار کنند،اوضاع همین است که هست.

تصویر نوشته 170

سه شنبه, 14 جولای, 2020

حافظ 4

دوشنبه, 13 جولای, 2020

حتی امروز در قرن بیست و یکم میلادی نیز سایه تعصب و خام اندیشی گسترده است و هر روز در این منطقه صدها قربانی می گیرد. حال تصور کنید حافظ چگونه در 600 سال قبل از مدارا و تساهل و تسامح می گفته است.
این گفتار بهانه ای است برای یادآوری روز حافظ و نمی‌تواند و نمی‌خواهد به انواع ظرایف ادبی و زبانی او اشاره کند ولو نویسنده در این باره خوانده و پژوهیده باشد و کدام نوشته می تواند به پای کارهای کسانی چون دکتر عبدالحسین زرین کوب و بها ء الدین خرمشاهی و داریوش آشوری برسد. درصدد بیان این نکته هم نیست که حافظ را مانند احمد شاملو درهیات یک روشنفکر عرفی به تعبیر امروز ببینیم یا مانند نقد شهید مطهری باورداران به چنین گزاره ای را مدعیانی که به تماشاگه راز آمده اند.
تاکید بر کلمه کلیدی حافظ ( رند) کفایت می‌کند و این که ایرانیان در تمام سال های پس از حافظ کوشیده اند رندانه زندگی کنند. پیش از حافظ نیز البته مولانا توصیه کرده بود:

در بیان این سه، کم جنبان لبت
از ذهاب و از ذهب وز مذهبت

یعنی درباره این سه مقوله کمتر صحبت کن: از جاهایی که می‌روی و از درآمد و از دیدگاه‌ها و باورهایت. ولی او توصیه به نگفتن و خویشتن داری می کند حال آن که حافظ شخصیت «رند» را می‌آفریند که قابلیت ادامه حیات و نقش آفرینی داشته باشد.

نقد و تحلیل جباریت 45

یکشنبه, 12 جولای, 2020

همان گونه كه قبلاً گفته شد، نظام استبداد و خودكامگي كارگرداناني در پشت صحنه دارد كه حاكم خودكامه نسبت به آنان متعهد بوده ويكسري مسؤوليت هايي در رابطه با آن ها بر دوش دارد . البته اين احتمال مي رود كه در فرآيند دست يابي به قدرت فرد خودكامه وسوسه شود كه عليه آن ها نيز اقداماتي انجام دهد و منافعشان را زيرپا بگذارد . با آن كه هر حاكميتي وسيله اي در دستان حاكمان اصلي آن است اما مكرر ديده شده كه اين دستگاه نيز دست به نافرماني مي زند. براي نمونه، فرد خودكامه زماني كه خطري پيش آيد، قبل از آنكه به فكر دفاع از كل نظام باشد، ضرورت حفظ زندگي خود را در اولويت قرار مي دهد . از اين روست كه در چنين نظام هايي شرايطي را مي توان ديد كه در آن فرد خودكامه (كه از مردم واهمه داشته و مي داند كه ترس و نگرانيش بي دليل نيست ) از سوي ديگري نيز مورد حمله قرار مي گيرد، به اين معنا كه گاهي پيش مي آيد كه شخصيت هاي پشت پرده تصميم مي گيرند كه او را كنار گذاشته و يكي از زيردستان او را به جاي او بگمارند و يا اساساً به دنبال آنند كه شورش جديدي به راه انداخته و از او حمايت كنند . اين جاست كه حاكم خودكامه(به ناچار ) دست به مانور زده و تصميم مي گيرد كه از تودة مردم (به عنوان حربه اي تهديد آميز) عليه اربابان عهدشكن پشت صحنه بهره برداري كند.
بدون شك اگر اين قسمت از كار او به مرحلة جدي كشيده شود، توده مردم از او همانند روزهاي اول حمايت مي كنند.
از ديدگاه روان شناختي، موقعيت ثانوي حاكم خودكامه نسبت به روزهاي اولية كارش تفاوت زيادي ندارد و همة تهديدات هم چنان وجود دارند. دستاورد فرد خودكامه هر چه باشد، باز هم احساس كمبود كرده و درچشم او بي مقدار و خالي از هر نوع امنيت ديده مي شود. در چنين وضعيتي گاه تاريخ ميدان واقعه اي مي شود كه شاهدان غير روان شناس هيچ گاه تصورآن را نمي كنند. حاكم خودكامه تصميم مي گيرد كه كناره گيري كرده واستعفا دهد . البته نه استعفا از قدرت بلكه كناره گيري از شرايط بسيار خطيرتصميم گيري و او بخش بسيار مهمي از مسائل و مشكلاتي را كه بايد حل شوند به عهدة ديگران مي گذارد و خود نيز به عنوان داور نهايي نظاره گرقضايا مي شود. در چنين مواقعي است كه حاكم مستبد و خودكامه به دليل اضطرابي كه تمام وجودش را فرا گرفته گاهي از اخود انعطاف هايي نيزنشان مي دهد.

کلید توسعه ایران 37

چهار شنبه, 8 جولای, 2020

آقای جعفر محمدی در سه مطلب با عناوین “قتل کودکی در نظام آموزشی ایران”، “نظام آموزشی ایران به همین مضحکی است!” و “تنها راه اصلاح ایران در سی سال آینده” به نکات زیر اشاره نموده است:
نظام آموزشی ایران از هفت سالگی کودکان رسما پذیرای آنهاست. این سن، اوج دوران کودکی است و کودک در این سن به شدت نیازمند تفریح،بازی و دوست یابی بین گروه همسالان،کشف و شهود و …. است. اما ما در مدارس چه می کنیم؟
به بچه هفت ساله،دست کم پنج کتاب می دهیم که باید همه آنها را بخواند و امتحان دهد. کودک هفت ساله ،باید نظم پادگانی مدرسه را رعایت کند. ساعت های متمادی در کلاس بنشیند و ساکت باشد،دقایق معدودی را به هواخوری برود،مدام با استرس امتحان دهد و با همکلاسی هایش رقابت درسی کند،چرا که هر لحظه در معرض مقایسه قرار دارد و ممکن است تحقیر و حتی تنبیه بشود.
طبیعی است که در چنین فضای پادگانی و بسته ای،کودک لحظه شماری می کند که ساعات طولانی مدرسه پایان یابد و به خانه برود. اما زنگ آخر مدرسه پایان رنج های تحمیلی بر کودک نیست.او در حالی مدرسه را ترک می کند که کلی مشق دارد که باید در خانه بنویسد.

تصویر نوشته 169

سه شنبه, 7 جولای, 2020

حافظ 3

دوشنبه, 6 جولای, 2020

روحیه ایرانیان با «رند»ی حافظ سازگار‌تر است. این رندی به معنی دورویی و نفاق نیست. این رندی همان روحیه غالب است که شاید در عصر مدرن با صداقت و راست گفتاری ناهمخوان شناخته شود اما ایرانیان با همین رندی طی هزاره ها مانده اند و مانند «خیزران» دربرابر توفان های متفاوت که این سرزمین را چه بسا می توانستند درنوردند تاب آورده اند.
گذار از این همه سلسله و فرقه های مختلف در طول این همه سال جر با رندی چگونه میسور بوده است؟ رند حافظ جوهر شخصیت ایرانی است که باقی مانده و از بیرون درباره آن تعابیر متفاوت وجود داشته و این با دو رنگی تفاوت دارد. چون از رنگی به رنگ دیگر درنیامده بلکه رنگ های این رنگین کمان به تناسب به چشم آمده است.

ایرانیان از آیین مهر به آیین زرتشت درآمدند اما باورهای پیشین را به یک باره فرو ننهادند. بعد مسلمان شدند و تا سال 906 هجری قمری مذهب رسمی اهل سنت بود اما حب علی و آل محمد را زنده نگاه داشتند و چون شیعه رسمیت یافت نیز چنان نبود که مسلمانان سنی احساس ناامنی کنند کما این که در این بیش از 400 سال و در حالی که مذهب غالب تشیع بوده در این سرزمین زیسته اند.
اگر قرار باشد جوهر اندیشه حافظ را در یک بیت بیان کنیم بی گمان این است:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت با دشمنان مدارا

آن رندی که حافظ تبلیغ و ترویج می کند همین است: مروت با دوستان و مدارا با دشمنان.

نقد و تحلیل جباریت 44

یکشنبه, 5 جولای, 2020

البته كاملاً روشن است كه اين سيستم نيز امنيت كامل ندارد . در هرنظام مبتني بر خشونت زمان هايي ر ا مي توان شاهد بود كه افرادي كه درابتدا به قصد بالا رفتن از نردبان ترقي اظهار عشق و علاقه و وفاداري زيادي نسبت به حكومت مي كردند، كم كم از آن روي گردان شده واصطلاحاً به آن خيانت مي كنند. زماني آن ها دست به خيانت مي زنند كه ديگر اميد زيادي به حفظ موقعيت خود نداشته باشند . در اين زمان آن ها دراين فكر هستند كه تنها با توسل به اعمال خيانت آميز كاملاً آشكار مي توانند از خطر نجات پيدا كنند . از اين رو حاكم خودكامه تا جايي مي تواند به دستگاه سلطة خود اعتماد كند كه بتواند گسترش و فراگيري آن و يا حداقل حفظ بقاي آن را به نوعي به ديگران القا كند . بدين خاطر است كه براي نظام مبتني بر استبداد و خودكامگي تنها به دست آوردن قدرت كافي نيست و مجبور است به خاطر رفع نگراني هاي خود و آرامش دادن به پيروانش و هم چنين به خاطر بي حركت نگه داشتن افرادي كه از نظام ترس و هراس دارند هر روز توانمندي به كارگيري قدرت و توان حفظ جايگاه مستحكم خود را ثابت كند.