بایگانی: ‘شخصی’

شیواترین غزل خدا

دوشنبه, 23 سپتامبر, 2019

شیواترین غزل خدا را شنیده ای؟
زیباترین تابلوی خلقت او دیده ای؟
گر طالب دیدن شهکار بیتای خالقی
نزدیک اینه رو تا بدانی , ندیده ای
ور به روح نوازترین نغمه او مایلی
حرفی بزن, تا بشنوی ناشنیده ای

دل نوشته 21

شنبه, 21 سپتامبر, 2019

شایستگان خسته اند!
گل محمد کلمیشی در کتاب کلیدر محمود دولت آبادی ، هنگامی که در پایان داستان برادر و عمویش به او نشان می دهند که در محاصره دشمن یک راه هم برای فرار ایشان بازگذاشته اند و می توانند عقب نشینی کنند و در زمان مناسب دوباره فعالیتهای مبارزه با حکومت ظالم را ادامه دهند،در جواب فقط می گوید:خسته ام.خیلی خسته ام.
در فیلم مسیر سبز هم(که توصیه می کنم حتما ببینید) در پایان فیلم به مرد سیاهپوست قوی هیکلی که متهم به اعدام بخاطر کشتن دو دختر بچه است،هنگامی که زندانبانان به نهاد پاک و قدرت شفابخشی و بخصوص بیگناهی اش پی می برند،اما نمی توانند این بیگناهی را ثابت کنند،پیشنهاد می کنند که موجبات فرارش را فراهم کند و او هم در جواب می گوید: خسته ام.خیلی خسته ام.
شایستگان و قهرمانان پیدا و نهان امروز دنیا حال پرنده ای را دارند که به خاطر خیس شدن زیر باران شدید و در فضای طوفانی و رعد و برق قدرت پرواز ندارند،اگرچه عاشق پروازند.
خسته اند،خیلی خسته اند.
دعایشان کنیم.

روز تولد معبد نوعدوستی

دوشنبه, 16 سپتامبر, 2019

سیزده سال از عمر “معبد نوعدوستی” گذشت و از امروز وارد چهاردهمین سال فعالیت این معبد می شویم:

معبد عشق است این کانون ما

معبد نوعدوستی و لطف و صفا

سیزده ساله شده نک عمر او

وارد چارده شدیم از لطف او

چاردهی سال بلوغ است و کمال

همچو بدر ماه،زیبا در جمال

ای خدای صاحب این خانقاه

جان و جسم ما زخود جاری نما

دل نوشته 20

شنبه, 14 سپتامبر, 2019

مدت هاست که فکر می کنم که در شرایط سخت زندگی مردم در زمان حاضر چه کارهایی را باید بیشتر رعایت کنیم؟
تا به مطلب زیر برخوردم:
خداوند در سوره آل عمران و در آیه134 میفرماید:
الَّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ
آنهایی که از مال خود در حال وسعت و تنگدستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از بدی مردم در می گذرند(چنین کسانی نیکو کارند)و خدادوستدار نیکوکاران است.
آیا نسخه ای بهتر از این در رفتارهای فردی خود سراغ می توان داشت؟
منتظر دیگران نباشیم.بیاییم از خود شروع کنیم و سعی کنیم در هر وضعیتی این دو مورد را تا حد ممکن رعایت کنیم:
– کنترل خود در خشم و عصبانیت.
– کمک به دیگران در حد وسع خود. این کمک حتما نباید مادی باشد.
هردو ویژگی ریشه در عشق به همنوعان دارند.

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند

دل نوشته 19

شنبه, 7 سپتامبر, 2019

عجب موجود عجیبی است این انسان؟!
هنگام خوشی اصلا وجود خدا را فراموش می کنیم و مست دنیا می شویم.
و هنگام بلایا خدا خدا می کنیم و دنبالش می گردیم تا مشکل ما را هرچه زودتر و بدون نوبت رفع کند!
در حالیکه در تمام این اوقات خوشی و بلا او در درون وجود ما منزل دارد و نگران حال ماست،
چه حال غفلت ناشی از سرخوشی ابلهانه،
و چه خال ناخوش ناشی از گرفتاری.
در حالی که ما بدون شک نماینده خدا بر روی زمینیم و دارای توان بالقوه نامحدود.
خدایا چرا چنین موجود نادان و سهل انگار و غافلی را خلق کردی؟

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
بی دلی در همه احوال خدا با او بود
او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌کرد
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

مناجات

دوشنبه, 2 سپتامبر, 2019

منم مجنون و سرگردان، به همراه سری انباشته از اوهام
به گرد خود همی گردم،بسی خسته تن و نالان از این ایام
در این وادی پر رنج و فسون و این خراباتی که یکباره مرا آورد
به سختی ها و ذلتها رهایم کرد، غریب و بی کس و تنها و بی فرجام
چه تنها و غریبم من،چه رسوا و پر از اندوه و ناکامی و نادانی
در این دنیای پوشالی و توخالی، میان مردمی بیرحم و خون آشام
همه بدرنگ و بد کردار، به دنبال متاعی تلخ و بیمقدار
همه مشغول با اصنام،همه مسخ و روان در راه پر ابهام
دمی ممکن نشد شادی، مگر با غفلت و مزدوری وخواری
چو گشتم خسته از دنیا،به عقبایم نمود آنگه مرا اعزام
که تازه وقت سنجش بهر اعمال و سخنهایت در آن دنیاست
اگر راضی شود قاضی ، شوی در جنت و سامان ما اطعام
وگرنه،وای بر هربی نوا فردی که ناراضی است از اوقاضی
به دوزخ می سپارندش، سرایی ناخوشایند و پر از آلام
نه پرسیدی که می آیی در این دنیا،نه بردی با اجازه کس
خدا را راست گو با من،چه مقصود است از این اقدام؟

دل نوشته 18

شنبه, 31 آگوست, 2019

جز خودت از کسی گله نداشته باش!
بیهوده از خدا گله مکن.
خدا در درون توست و از رگ گردن هم به تو نزدیک تر است.
عظمت این خدا به اندازه ظرفیت روح توست.
چقدر تشنه حقیقتی و دلسوز همنوعانت؟
به همان اندازه از چشمه زلال الهی خواهی نوشید.

آب کم جو تشنگی آور به دست
تا بجوشد آبت از بالا و پست

برگرد!

دوشنبه, 26 آگوست, 2019

ای صفای این دل گمکرده راه خود به دنیا،برگرد
یادگار پاکی ایام همراهی های عصر کودکی،برگرد
تو در این راه مه آلود دائما بیراهه ها را تجربه کردی
مهربانی بهر ما آذین نموده خانه خود، سوی حق برگرد
ما از او خسته ولی او مهربان و منتظر، چشم در راه است
ای گریزان از خود و از رحمت بی حدحق،سوی خدا برگرد