بایگانی: ‘شخصی’

کرونا و بشریت 19

شنبه, 19 سپتامبر, 2020

بشر مشغول شستن دست‌هایش هست و جهان درنگی کرده است تا نفسی تازه کند.
اما این دست ها هنوز آلوده‌اند، پاک نشده‌اند.هنوز در حسرت روزهای گذشته هستیم، دل‌مان برای آن روزها تنگ شده ، برای همان روزها که سوار بر سرعت، جهان را می‌آلودیم و به چیزی بدل می‌کردیم که اکنون شده است.
دست‌های‌مان هنوز آلوده است. باید بیشتر بشوییم، زیرا هنوز می‌توانیم بر سر تکه‌ای نان، بسته‌ای بیسکوئیت با هم بجنگیم. هنوز می‌توانیم همه‌ی ماسک‌ها و دستکش‌ها را برای خودمان بخواهیم، از دیگری سبقت بگیریم، سهم بیشتری به چنگ آوریم.
دست‌های بشر آلوده است. هنوز آلوده است. باید بیشتر شست.
کرونا هنگامی خواهد رفت که پیام طبیعت را بشنویم و دل مان نه برای گذشته های ویران،که برای آینده تنگ شود.
کرونا استراحت داد، به پروازها، به ماشینها ، به مدارس و دانشگاهها ، به مساجد و امام زاده ها ، به اعتکاف و معتکف ، به نماز جمعه و جماعت ، به بازار و بازاری ، به رفت و آمد های تکراری ، به دید و باز دید های بی حاصل ، به ریخت و پاشهای عزا و عروسی ، به خرید های دم عید ، به جنگل و دریا و شمال ، به جلسات بی نتیجه اداره ها.
کرونا از هر ابر قدرتی قویتر بود. خیلی کارها کرد.

کرونا و بشریت 18

شنبه, 12 سپتامبر, 2020

کرونا در همان ابتدای ورودش حکمی داد : دست‌های تان را بشویید. فقط با شستن دست‌هاست که خواهید ماند. نجات در شستن دست‌هاست!
و در این حکم پیامی نهفته است. پیامی نه فقط برای آدم‌ها و انسان‌های منفرد، بلکه خطاب به بشریت. زیرا دست‌های بشر آلوده است. آلوده به قتل درختان و نابودی جنگل‌ها، کشتار حیوانات و تبدیل زیست‌گاه‌های آنان به سازه‌های بتنی، نسل‌کشی جانوران، کشتن رودها و دریاها و تالاب‌ها، جنگ و خون‌ریزی و بهره‌کشی، انباشتن جهان از زباله، تاراج لبخند و مهربانی و……
پیش‌تر هم طبیعت به بشر هشدار داده بود؛ با طغیان رودها و سرکشی رودخانه‌ها و سونامی اقیانوس‌ها، با زمین لرزه‌ها و فریاد‌های زمین، با خشک‌سالی‌ها و دریغ‌ورزی‌ها و……
اما بشر سوار بر سرعتی لجام گسیخته همچنان می‌تاخت ، و اکنون بشر دست از جهان شسته و دست‌هایش را می‌شوید !! اکنون جهان کمی آرام گرفته است. در خبرها آمده رودخانه‌های ونیز، دوباره زلال شده و می‌توان بازی ماهیان و آبزیان را دید، دریاها آرام گرفته‌اند، آبی شده‌اند، شب‌ها می‌توان ستاره‌ها را دید و روزها چنان از دود و غبار زدوده شده‌اند که می‌توان دست بر آسمان سائید. خودروها ایستاده‌اند و کارخانه‌ها خرناسه نمی‌کشند، حتا جهان از ازدحام صداها خلاص شده است!

کرونا و بشریت 17

شنبه, 5 سپتامبر, 2020

اما وقوع رنسانس و اختراعات و مکشوفات حاصل از آن ، در کنار رواج خرافات و دستورات زائد افرادی که خود را متولی حفاظت از هریک از ادیان الهی می دانستند ، بسیاری را به این نتیجه رساند که دین عاملی بازدارنده برای پیشرفت و کمال انسانی است.
منازعه میان علم و دین را در جای خود تحلیل خواهیم کرد اما نتیجه این انحراف بشریت از دین الهی واقعی و فاصله گرفتن خدا باوران با اعتقادات خرافی خود از دین و خدا ناباوران با عدم اعتقاد به ادیان الهی اصیل به عنوان روش درست زندگی،باعث گردید تا با نادیده گرفتن هرچه بیشتر دستورات دینی،از انسانیت خود دائما دورتر و دورتر شویم و با دستبرد در درون و بیرون خود زمینه را برای بروز اتفاقات و بلاهای غیر طبیعی آماده سازیم. کرونا یکی از همین خروجی های انحراف از فطرت اولیه آدمی است.
می گویند کرونا نتیجه خوردن گوشت خفاش در بخشی از عالم است. جایی که بدون توجه به آنچه که در مورد خوردن یا نخوردن مواد غذایی توصیه شده،همه چیز را قابل خوردن می دانند.
در زمینه زیست محیطی نیز اینچنین است. طبیعتی را که خداوند خالق جهان ، به مناسب ترین شکل برای رشد جسمی و روحی انسان آفریده با چنان شتاب و حرصی در حال نابود کردنش هستیم که مایه اعجاب حتی خود عاملین این کار است اما همچنان ادمه می دهیم!؟

کرونا و بشریت 16

شنبه, 22 آگوست, 2020

دیوان سالاران هم از ابتدا اینگونه نبودند ، دیوان سالاران قدیم شاگردان” سالکان ” و “مغان ” و ” رسول ” و “انبیا “بودند که “ذات ” و ” ماهیات ” یا همان “فاعلیت ها ” را می دانستند، چون می دیدند . به عبارتی علمی که دیدنی است “علم الیقين ” و آن عینیت که فهمیدنی است ، “عين الیقين” در آنها یکی بود . این ” انسانها ” چون از ذات امور اطلاع داشتند می دانستند که بشر دارای چه گوهر گرانبهایی است و اگر آگاه و هدایت نشود می توانند بجای اوج “فضیلت ها ” منشا اوج “رذیلت ها ” گردند ، برای همین در دوران ابتدایی پیدایش معرفت انسانی که نوع انسان اولیه انسان”مقلدی” بود الگویی از “اعتقادات ” و “سنت ” ها بصورت الگوهای معرفتی و بشکل یک “سپهر معرفتی ” بر جوامع اولیه در بین گروها و ا جتماعات گستراندند و شعاع ذهنی آنها را باهم در مسیری واحد بنام ” دین ” یا همان ” بستر راه ” در راه “خیر جمعی شان ” سازمان دادند.
به هر حال در مطالعه مطالب این نویسنده محترم،در می یابیم که پیامبران و پیروان اولیه و راستین و صادق ایشان ، هدفی جز برانگیختن انسان به بازگشت به سوی اصل الهی خویش نداشتند و در این راه علم اندوزی و بکار گیری عقل و خرد اصلی ترین ابزار آدمی برای سیر تکاملی به سوی اوست.

کرونا و بشریت 16

شنبه, 15 آگوست, 2020

انسانها در”گروهها “، “ا جتماعات ” و “جوامعی” بطور ساخت یافته ای با نرم افزار هایی بنام “اعتقادات” و اعمالی بنام “عرف” ، انسانها را وادار به “پرتوافکنی ” در “سمت ” و “سو” مورد نظر خود می کنند . مدل کنترلی آنها مدل کنترلی ” گرایش اعظم ” است . این نرم افزار ها “دیو ” هایی هستند که بر جوامع انسانی حاکم اند . البته در هر دوره تاریخی مهندسان و تکنیسین هایی هستند که مشغول به “تعمیر و نگهداری ” نرم افزارها هستند ، ایرانیان به اینان ” دیوان سالار” می گفتند . دیوان سالاران دارای “علم خفیه ” بودند ، آنان از ماهیت گوهر گونه وجودی انسانها مطلع بودند و می دانستند که “بشر ” در تکامل برای ” انسان ” شدن است ، هرکه در این مسیر ” صراط مستقیم ” را طی کند در سمت و سو و در تناسبی از و جود “انسان ” قرار می گیرد و هرکه از سمت خار ج گردد ” دیو ” می گردد . انسان موجودی در تناسب با “خدای عالم ” و “کل ” است ، موجودی “هارمونیک ” و در صفات و افعال و اجزا ، عناصر و طبایع متناسب و متوازن است ، در حالی که دیوان همانگونه که در اسطوره های قدیمی متجسم می گردد ، در وجود و اعمال و احوال ، موجودی با ترکیبی عجیب و غریب از عناصر و اجزاست .

کردنا و بشریت 15

شنبه, 1 آگوست, 2020

– کرونا و انسان

ظریفی که نتوانستم نامش را بیابم،در مطلبی اینچنین فطرت اصلی و نهادینه انسان را بیان نموده است:

بزرگترین رمزتاریخ “ماهیت” انسان است. این موضوع شاید بزرگترین رمز تاریخ است. انسان موجودی سیال و درحال کمال است . بزرگترین سرمایه انسان بغیر از اراده اش ، عقل و علم است . ترکیب این سه انسان را تبدیل به یک موجود “مولد ” می کند ، “مولد انرژی ذهنی ”  ، انرژیی که بر “عینیات ” بیرونی اثر گذاشته و آنرا تغییر می دهد ، و این یعنی تاثیر عملی “فاعلیت ” ذهنی بر “عینیات ” بیرونی . این مطلب را هم فیزیک کوانتومی امروز تائید می نماید . نکته مهم این است که این انرژی ذهنی در انسانها باهم برابر نیست و اگر با یکدیگر همسو نشوند “مخرب “و تضعیف کننده یکدیگر است .انسان موجودی ” پرتو افکن ” است و پرتو ذهنی اش بر “ماده” اثر می گذارد .آنچه انسانها نمی دانند این است که “نگاهشان ” گران سنگ است و در طول تاریخ خریداران بسیار داشته است . کسانی در گذشته و هم امروز و جود داشته و وجود دارند که نه تنها از این موضوع اطلاع داشته و دارند، بلکه از آن بهره برداری کرده و”علم ” آنرا ازدیگران پنهان می کنند.اینان “صاحبان ” و “مالکان ” واقعی جامعه اند . اینان با اسیر کردن انسانها در طرحواره های از جنس باوری ذهنی ، مشغول به نوعی “برده داری تاریخی” هستند.

کرونا و بشریت 13

شنبه, 18 جولای, 2020

هر بحرانی باید منجر به نهادینه سازی معرفت در انسان ها شود. معرفت خدادای نیست؛ بلکه اکتسابی است. تجربۀ این روزها می تواند کمک کند خودمان به دادِ خودمان برسیم. از نگاه توماس هابز «انسان ها امروز به مثابۀ گرگ یکدیگرند»، چون هر انسانی برای دیگری تهدید محسوب می شود. چقدر دردناک است که همه به یکدیگر به نشانۀ تهدید نگاه می کنند و اعتماد از میان رخت بربسته است. ولی می توان تلاش کرد هر انسانی، فرشتۀ نجات انسان دیگر باشد.

انگار زندگی یک دورهمیِ کوتاه است برای رنج کشیدن. رنجِ کنونیِ انسان ها از ترس و ناامیدی تراوش کرده است. سایۀ ترس و دلهره بر همه سایه افکنده و واژۀ کرونا، گفتمان غالب هر جمعی است. همه می جنگد برای زنده ماندن.

هیچوقت انسان ها تا این حد درک نکرده اند که چقدر آسیب پذیرند. هر چند درد و رنج بیشتر برای طبقات پایین جامعه بوده است، اما آن ها سال هاست یاد گرفته اند با دردها زندگی کنند. اما چه چیزی باعث این همه ترس شده است؟

تا مرگ نباشد، انسان به زندگی و معنا فکر نمی کند. مرگ است که حس زندگی را به انسان یادآوری می کند. همه احساس می کنند هنوز زندگی نکرده اند، در حالی که مرگ دارد به آن ها نگاه می کند. این بحرانِ بی معنایی است. باید در تعریف زندگی برای خود، بازاندیشی کنیم. زندگی شاید در هر زمان و مکانی معنایی داشته باشد، ولی امروز و در این شرایط، زندگی یعنی مفید بودن. اگر به دیگران کمک کنیم، ببخشیم و خدمت کنیم، باعث آرامش انسان ها شویم، معنایی به زندگی بخشیده ایم. زندگی صرفا «بودن، هستن و دیگر هیچ» نیست. اگر از خود خوبی ساطع نکنیم دیگر چه بودنی؟

کرونا و بشریت 9

شنبه, 20 ژوئن, 2020

شیوع کروناویروس نشان می‌دهد که ما هم به علم و هم به دین احتیاج داریم، و این دو مکمل و نه جایگزین یکدیگر هستند. جوامع مذهبی کشور‌های توسعه نیافته به دنبال گسترش اپیدمی کروناویروس، شروع به باور به علم کردند (حداقل با پوشیدن ماسک و استفاده از ضد عفونی کننده) در حالی که غرب سکولار ثروتمند اعتراف کرد که علم هم مرز‌های محدود خود را دارد (شاهد این مدعا سخنان نخست وزیر ایتالیا است). شکل گیری این فرآیند ظهور یک الگوی جدید را نشان می‌دهد

پاپ فرانسیس طی نامه ای که به امضای پیترو کاردینال پارولین نخست وزیر واتیکان رسیده و از طریق سفارت برای وزارت امور خارجه ایران ارسال شده است، در پاسخ به نامه آیت الله محقق داماد، ضمن اعلام مراتب همدردی معنوی خود به مردم ایران و تمام مردم درگیر این ویروس در سراسر جهان و دعا به درگاه خداوند، برای شفای آلام و شفای عاجل مبتلایان و از میان برداشتن شر این مصیبت، بر این نکته تأکید کرده که این مصیبت مبین آن است که بنی آدم اعضای خانواده یگانه بشریت هستند و باید ناسازگاری و تنفر را کنار بگذارند و در برابر پروردگار، برادارنه با هم در خانه مشترک خود، یعنی سیاره زمین، زندگی کنند.