دین پرستی و بت پرستی 1

22 نوامبر , 2017

دین راهی است برای رسیدن به «خدا» و ابزاری است برای پاکسازی درون از رذایل نفسانی و دستیابی به یک زندگی مسالمت آمیز با خود،مردم و طبیعت.
خوبی دین در ان است که به ادمی راهکار می دهد،سلوک او را منظم می کند و نوعی انضباط شخصی به او ارزانی می دارد. بی گمان چنین چیزی می تواند بسیار سودمند باشد و همهٔ زندگی شخص دیندار را در چارچوبی دقیق، منسجم و منظم قرار دهد.
مشکل از آنجا آغاز می شود که دین قداست یابد و از درجهٔ «ابزار» به مرتبهٔ «هدف» بر کشیده شود. بی گمان به محض اینکه دین به هدف تبدیل شود، تمام سودمندیهای خود را از دست می دهد و بلکه به ضد خودش بدل میگردد. گفتنی است که این امر اختصاصی به دین ندارد و هر برنامه و راهکاری که به هدف تبدیل شود، شخص را از دستیابی به هدف اصلی خود بازمی دارد؛ برای نمونه توقف کردن در نسخهٔ پرشک مانع بهبودی یافتن می شود. به همین منوال، هر دین و مذهب و مکتب و مسلک و فرقه و مرامی اگر به هدف شخص تبدیل شود، او را به کلی از مقصد و مقصود خود دور می کند. همهٔ کسانی که دین خود را به هدف خود تبدیل کرده و در آن متوقف شده اند، ناخواسته به دام بت پرستی افتاده اند؛ چراکه هر چیزی که ما را از خداوند غافل کند، بت است، خواہ یک سنگ و چوب باشد، خواہ یک پیامبر و امام و خواہ یک مسلک و مذھب.

تصویر نوشته

21 نوامبر , 2017

از مولوی

20 نوامبر , 2017

به جان جمله مستان که مستم
بگیر ای دلبر عیار دستم
به جان جمله جانبازان که جانم
به جان رستگارانش که رستم
عطاردوار دفترباره بودم
زبردست ادیبان می نشستم
چو دیدم لوح پیشانی ساقی
شدم مست و قلم‌ها را شکستم
جمال یار شد قبله نمازم
ز اشک رشک او شد آبدستم
ز حسن یوسفی سرمست بودم
که حسنش هر دمی گوید الستم
در آن مستی ترنجی می بریدم
ترنج اینک درست و دست خستم
مبادم سر اگر جز تو سرم هست
بسوزا هستیم گر بی‌تو هستم
تویی معبود در کعبه و کنشتم
تویی مقصود از بالا و پستم
چو دیدم خوان تو بس چشم سیرم
چو خوردم ز آب تو زین جوی جستم
برای طبع لنگان لنگ رفتم
ز بیم چشم بد سر نیز بستم
همان ارزد کسی کش می پرستد
زهی من که مر او را می پرستم
یقین شد که جماعت رحمت آمد
جماعت را به جان من چاکرستم

دوزخ در ادیان الهی 3

18 نوامبر , 2017

– دین مسیحیت:
در این بخش کتاب “کمدی الهی” اثر معروف دانته را بستر مطالعه خود قرار دادم.
دانته را در این سفر،روح پاکی به نام “ویرژیل” همراهی می کند که تا با اوست،مقام راهنما و توضیح دهنده امور را دارد.
طبقه بندی دوزخ در این کتاب:
طبقه همکف(قبل از دوزخ): بی تفاوت ها اکثریت جمعیت دوزخ را اینان تشکیل می دهند.
طبقه اول: غیر مسیحی ها افرادی مثل ابوعلی سینا و سقراط در اینجا هستند.
طبقه دوم: شهوت پرستان
طبقه سوم: شکم پرستان
طبقه چهارم: خسیسان و مسرفین
طبقه پنجم : ارباب غضب،زورگویان و ستمگران و خشونت پیشگان،حیله گران و خیانتگران و ناجوانمردان
طبقه ششم: بدعت گزاران در دین(اهل زندقه)
طبقه هفتم: متجاوزین به حقوق دیگران(پادشاهان ستمگر و راهزنان وخودکشی کنندگان وکافران و اهل لواط و رباخواران)
طبقه هشتم : حیله گران(قوادان و دزدان ناموس،چاپلوسان،غیب گویان،تاجران نادرستکارو اختلاس گران،ریاکاران و تزویرکنندگان،دزدان،مشاوران مزور،نفاق افکنان،جاعلین سکه وقلب کننده حرف های دیگران)
پس از این طبقات مقر فرماندهی و حضورهمکاران شیطان (عفریتان و دیوان) قرار گرفته است .
طبقه نهم : خیانتکاران(خائنین به والدین،خائنین به وطن،مهمان کشان،خائنین به ولینعمتان)

روایتی از رسول خدا

15 نوامبر , 2017

رسول خدا روایتی را از خداى عز و جل نقل میفرماید که: مومن خردمند نگردد تا آنگاه که ده خصلت در او گرد آید:

– به نیكی او امیدوارى باشد.

– مردم از شر و بدی او در امان باشند؛ یعنی خیالشان راحت باشد که او به کسی بدی و ستم نمی کند.

– كمترین خوبى دیگران را بسیار بزرگ می شمارد.

– خوبی فراوان خود را بسیار اندك می بیند.

– در تمام عمر خود از دانش‏جویی و طلب علم خسته نمی شود.

– از مراجعه نیازمندان به نزد او ناراحت نمی شود.

– خوارى و فروتنی را از سربلندى دوست تر داشته باشد.

– تنگدستی را از ثروتمندى دوست‏ تر داشته باشد.

– بهره‏ اش از دنیا همان خوراك روزانه باشد.

– كسی را نبیند مگر آنكه با خود گوید: كه از من بهتر و پرهیزكارتر است.

زندگی اسقاطی

14 نوامبر , 2017

زلزله کرمانشاه بار دیگر دل همه را به درد آورد و دنیا را مغموم ساخت.
مثل هربار اتفاقات زیر رخ خواهد نمود:
– شاهد حماسه ای دیگر از کمک ها و فداکاری های مردم شریفمان در همه زمینه ها خواهیم بود.
– همچون همیشه با سیل ابراز همدردی ها و بازدیدهای مقامات و مسئولین روبرو خواهیم شد.
– و همچون همیشه بعد از مدت کوتاهی همه این موضوع را فراموش می کنند ومردم شروع به ارسال جوک ها و تهمت ها وپخش مطالب و تصاویر و فیلم های نادرست در فضای مجازی ،و مسئولین به تسویه حساب های شخصی و جناحی با یکدیگرخواهند پرداخت تا در مسابقه سیاه نمایی ها و ناامید کردن مردم، ازیکدیگر عقب نمانند.
و دوباره زندگی عادی خود را شروع خواهیم کرد،یک زندگی اسقاطی با خودرو های اسقاطی،مسکن مهر اسقاطی،هوای اسقاطی،خاک اسقاطی،آب اسقاطی و تقوای اسقاطی و البته زبان آلوده!؟

تصویر نوشته

14 نوامبر , 2017

از عطار نیشابوری

13 نوامبر , 2017

گفت ما را هفت وادی در ره است
چون گذشتی هفت وادی،درگه است
وا نیامد در جهان زین راه کس
نیست از فرسنگ آن آگاه کس
چون نیامد باز کس زین راه دور
چون دهندت آگهی ای ناصبور؟
چون شدند آن جایگه گم سر به سر
کی خبر بازت دهد ای بی خبر؟
هست وادی طلب آغاز کار
وادی عشق است از آن پس ، بی کنار
پس سیم وادی است آن معرفت
پس چهارم وادی استغنا صفت
هست پنجم وادی توحید پاک
پس ششم وادی حیرت صعبناک
هفتمین وادی فقر است و فنا
بعد از این روی روش نبود تو را
در کشش افتی روش گم گرددت
گر بود یک قطره قلزم گرددت